گارگاه هدف سازی ذهنی

تومان232,000

توضیحات

کارگاه غیرحضوری اسرار پنهان هدف سازی

افشای اسرار هدف سازی با متد قانون جذب ۵ بعدی

هدف چیست؟ هدف خلقت چیست؟
 تکنیک سفر به دنیای قبل از خلقت( برای اولین بار در دنیا)
 چگونه هدف را بنویسیم تا خلق شود؟
 فرمول کیهانی خلق اهداف
 رسیدن به هدف بدون تلاش‼
 تکنیک تبدیل شکست به موفقیت

 چرا بعضی وقت ها بدون اینکه به هدفی فکر کنم در زندگیم جذب می شود؟ اما برای بعضی اهداف کلی زور میزنم ولی بازهم خلق نمی شود؟
 مهندسی ذهن برای تجلی اهداف
 هیپنوتیزم و مدیتیشن های هدف سازی

 تکنیک های تغییر احساسات بد
ویژگی های انرژیکی هدف
 چگونگی متحرک کردن هدف در عالم روحی

 استفاده از قدرت خلق کنندگی ذهن
 درمان سستی و بی ارادگی
 تقویت چاکراها برای خلق هدف

در این کارگاه بی نظیر مجموعه تکنیک های قانون جذب ۵ بعدی مطرح خواهد شد.